українська мова 5 клас ГДЗ

Вправа 211

Умова:

Виберіть правильну відповідь.
1. Дієслівне словосполучення - це
А українська мова
Б слухати уважно
В дуже високо
2. НЕ є словосполученням поєднання слів у рядку
А цікава розповідь
Б читати цікаву книжку
В ліси і гори
3. За емоційним забарвленням речення поділяються на
А прості та складні
Б розповідні й окличні
В окличні та неокличні
4. Запитання міститься в
А питальних реченнях
Б спонукальних реченнях
В розповідних реченнях
5. У реченні Мовчанка гнів гасить підметом є слово
А мовчанка
Б гнів
В гасить
6. Граматична основа речення складається з двох членів у рядку
А Від добра добра не шукають.
Б Язик до Києва доведе.
В Щастя завжди треба виборювати.
7. У реченні Всяка пташка своє гніздо знає виділене слово є
А додатком
Б підметом
В означенням
8. Звертання в реченні є в рядку
А Поблискують черешеньки в листі зелененькім.
Б Вернусь, каже, хоч погляну на дочку, на сина.
В Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко.
9. Однорідні члени речення є в рядку
А Була весна весела, щедра, мила.
Б Людський пісенний світ розпочинається з маминої співанки.
В Мама співає дитині першу пісню, мама відводить уперше до школи.
10. Складне речення
А має одну граматичну основу
Б не має жодної граматичної основи
В має дві та більше граматичних основ
11. Пряма мова береться в
А дужки
Б лапки
В тире з обох боків
12. Діалог - це
А різновид прямої мови, що передає розмову двох осіб
Б приблизно передане висловлювання певної особи
В складне речення

 

ГДЗ відповідь:

1. Дієслівне словосполучення - це: Б слухати уважно.
2. НЕ є словосполученням поєднання слів у рядку: В ліси і гори.
3. За емоційним забарвленням речення поділяються на: В окличні та неокличні.
4. Запитання міститься в: А питальних реченнях.
5. У реченні Мовчанка гнів гасить підметом є слово: А мовчанка.
6. Граматична основа речення складається з двох членів у рядку: Б Язик до Києва доведе.
7. У реченні Всяка пташка своє гніздо знає виділене слово є: В означенням.
8. Звертання в реченні є в рядку: В Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко.
9. Однорідні члени речення є в рядку: А Була весна весела, щедра, мила.
10. Складне речення: В мас дві та більше граматичних основ.
11. Пряма мова береться в: Б лапки.
12. Діалог - це: А різновид прямої мови, що передає розмову двох осіб.