українська мова 5 клас

Вправа 213

Умова:

1. Прочитайте текст. Як ви розумієте зміст другого речення?
Мова - то не просто звуки, витворені відповідними м'язами відповідних органів. Це - голос народу, неповторного тембру й інтонації (Б. Олійник).

 

ГДЗ відповідь:

1. Кожен народ має свою рідну мову. Те, як люди розмовляють, тобто їхня мовна поведінка, робить мову унікальною, неповторною. 2. Світ наповнений різноманітними звуками. У природі ми чуємо шум вітру, плескіт хвиль, шарудіння листя, цвірінькання горобців, гуркотіння грому. Людина насамперед відтворює слова, речення, але їй властиве й відтворення таких потоків звуків, як крики, кашель, свист, хропіння.