ГДЗ українська мова Єрмоленко

Вправа 216

Умова:

1. Прочитайте пари слів. Як залежить значення слова від зміни звука?
[тут] - [кут], [кит] - [кіт], [сом] - [сам], [рак] - [мак], [гриб] - [грип], [мити] - [лити]
2. Випишіть слова, що позначають їстівне.
3. Доберіть пари слів, які різняться одним або двома звуками, користуючись орфографічним словником. Запишіть ці пари.

 

ГДЗ відповідь:

2. Сом, рак, мак, гриб.
3. [син] - [син'], [с'істи] - [йісти], [лити] - [бити], [каска] - [казка], [кит] - [к'іт], [лук] - [л'ук].