ГДЗ українська мова Єрмоленко

Вправа 242

Умова:

Прочитайте вірш, правильно вимовляючи звуки [г] і [ґ]. Спишіть.
Ґелґочуть під горою гуси.
В город забігло гусеня.
- Гиля, гиля! - гука Ганнуся,
Його з гороху виганя.
Н. Забіла

 

ГДЗ відповідь:

nemae