українська мова 5 клас

Вправа 258

Умова:

Прочитайте текст. Випишіть слова, у яких є букви, що позначають два звуки.
Слово «Україна» означає країна, земля, край, де живуть українці. Ця назва вперше згадується 1187 року в «Руському літописі» на означення земель Київщини й Переяславщини. З найдавніших часів українські землі мали ще одну назву - Русь, Руська земля, а українці називали себе русичами, русинами, руськими людьми. Український народ належить до слов'янських народів. Поряд з українцями на території країни мешкають росіяни, поляки, білоруси, молдавани та інші народи (За О. Кучеруком).

 

ГДЗ відповідь:

Україна, означає, країна, українці, згадується, Київщини, Переяславщини, українські, ще, українці, український, слов'янських, українцями, території, країни, мешкають, росіяни.