українська мова 5 клас

Вправа 260

Умова:

Спишіть текст. Виділені слова поділіть на склади.
У стародавні часи на землі не було книжок. Але потреба передавати відомості виникла в людей дуже давно. «Сторінками» найдавніших книжок ставали камені, сокири, щити. Писали на всьому, бо ж не було тоді ані паперу, ані пер чи олівців, не знали люди й літер - їх замінювали малюнки (За О. Єфімовою).

 

ГДЗ відповідь:

У ста-ро-дав-ні часи на землі не було книжок. Але потреба передавати відомості виникла в людей дуже давно. «Сторінками» най-дав-ні-ших книжок ставали камені, сокири, щити. Писали на всьо-му, бо ж не було тоді ані па-пе-ру, ані пер (на склади не поділяється) чи о-лів-ців, не знали люди й літер - їх замінювали малюнки.