домашня робота Єрмоленко 5 клас українська мова

Вправа 263

Умова:

Доберіть і запишіть по 2 приклади на кожне правило переносу слів.

 

ГДЗ відповідь:

1. Ра-нок, ве-че-ря. 2. Підса-джувати, гу-дзик. 3. Бо-йовий, гайок. 4. ВідЧзд, близь-ко.
5. На-ція, абри-кос. 6. Т. Г. Шевченко, ООН; 7. Брат-ство і бра-тство, дру-жба і друж-ба.