українська мова 5 клас гдз

Вправа 264

Умова:

1. Прочитайте текст. Чого навчила вас ця історія? Доберіть до неї прислів'я, яке підтверджує головну думку.
Але ж сьогодні неділя!
У неділю пополудні Славко бавився в саду, бігаючи й галасуючи. Мати покликала його до себе:
- Славцю! Може, ти б вивчив що назавтра?
- Мамунцю! Але ж сьогодні неділя! - відповів хлопець. Мати глянула на сина і, нічого не сказавши, повільно пішла
до хати. За годину вбіг Славко до світлиці, де була мати, і спитав:
- Мамуню! Може, я б що попоїв?
- Славцю! Але ж сьогодні неділя!
Хлопець здивовано глянув на маму й вимовив лише одне слово: -Ну? Мати усміхнулася і відповіла:
- Так, синку! Коли неділя не дозволяє годувати дух наукою, то так само не повинна дозволяти годувати тіло стравою.
Після цих слів Славко засів за книжки, вивчив задане, а відтак дістав смачний підвечірок (За Л. Селенсъким).
2. Випишіть виділені слова. Позначте в них можливий перенос.

 

ГДЗ відповідь:

Га-ла-су-ючи і га-ла-сую-чи; сьо-го-дні; по-віль-но і пові-льно; хлопець; усміх-ну-ла-ся ; по-вин-на і по-ви-нна; під-ве-чі-рок.