Єрмоленко українська мова 5 клас

Вправа 271

Умова:

Виконайте тестове завдання.
Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку
А голубка [гоУлубка], земля [зеимл'а]
Б промінчик [пром'інчиек], свято [с'в'ато]
В вогко [вохко], приносить [приеносиет]

 

ГДЗ відповідь:

271