українська мова 5 клас гдз

Вправа 287

Умова:

1. Запишіть словосполучення, вставляючи потрібні букви.
Уважно д..витися, молоділа с.стра, неслухняний хлоп..ць, з..лене дер..во, об..режно переходити, в..селий гурт, дж..рело живлення, б..пікетник на дорозі, л..гковий автомобіль.
2. Придумайте казку про дорожні знаки, скориставшись записаними словосполученнями (на вибір).

 

ГДЗ відповідь:

1. Уважно дивитися, молодша сестра, неслухняний хлопець, зелене дерево, обережно переходити, веселий гурт, джерело живлення, бешкетник на дорозі, легковий автомобіль.