українська мова Єрмоленко ГДЗ

Вправа 295

Умова:

Запишіть слова, вставляючи потрібну букву.
В..дмідь, г..рой, д..ктант, д..ван, за..ць, кил..м, ч..р..вики, м..даль, ц..мент, н..діля, понеділок, предмет, т..атр, ч..твер, яс.н.

 

ГДЗ відповідь:

Ведмідь, герой, диктант, диван, заєць, килим, черевики, медаль, цемент, неділя, понеділок, предмет, театр, четвер, ясен.