Єрмоленко українська мова 5 клас

Вправа 300

Умова:

1. Установіть відповідність між словом і його тлумаченням.
Справедливість - терпимість до чиїхось думок, поглядів.
Толерантність - об'єктивне ставлення до когось, чогось.
Вимогливість - відповідальне ставлення до себе, до
когось, до виконання певного завдання.
2. Поміркуйте, яку з названих рис характеру вам треба в собі виховувати.

 

ГДЗ відповідь:

Справедливість - об'єктивне ставлення до когось, чогось.
Толерантність - терпимість до чиїхось думок, поглядів.
Вимогливість - відповідальне ставлення до себе, до когось, до виконання певного завдання.