українська мова 5 клас ГДЗ

Вправа 320

Умова:

Розгадайте кросворд і запишіть у зошиті слова-відгадки. Поясніть їх правопис. Що об'єднує ці слова?
1. Прикметник, утворений від слова, що означає частину руки.
2. Той, що любить вихвалятися.
3. Той, який виявляє або виражає ласку.
4. Прикметник, що характеризує людину, тварину: худий, з випнутими кістками.
5. Відповідь на приклад 5 х 2 + 10 - 4.
6. Невеликі тонкі гілки, відділені від дерева, куща; сухі гілки, сучки дерев, що попадали на землю.
7. Протилежний, цілком відмінний від чогось.
8. Прикметник, який характеризує що-небудь непотрібне, зайве.
9. Прикметник, близький за значенням до слів мандрівний, подорожній.

 

ГДЗ відповідь:

1. Зап'ястний. 2. Хвастливий. 3. Пестливий. 4. Кістлявий. 5. Шістнадцять. 6. Хворостняк. 7. Контрастний. 8. Баластний. 9. Туристський.
В усіх цих словах спрощення приголосних відбувається лише у вимові.