Єрмоленко українська мова 5 клас ГДЗ

Вправа 323

Умова:

Спишіть речення. Поясніть чергування голосних у коренях виділених дієслів.
1. Тече вода в синє море, та не витікає; шука козак свою долю, а долі немає. 2. А журавлі летять собі додому ключами. 3. Прилітає зозуленька над ними кувати... 4. І пугач пуга, і сова з-під стріхи в поле вилітає. 5. Не журиться Катерина - слізоньки втирає... 6. Швиденько сльози Марія втерла, сміючись. 7. Не вмирає душа наша, не вмирає воля! 8. Там батько,
плачучи з дітьми (а ми малі були і голі), не витерпів лихої долі, умер на панщині!.. 9. І сонце гріло, не пекло! (З тв. Т. Шевченка).

ГДЗ відповідь:

1. Тече вода в синє море, та не витікає; щука козак свою долю, а долі немає. 2. А журавлі летять собі додому ключами. 3. Прилітає зозуленька над ними кувати... 4. Не журиться Катерина - слізоньки втирає... 5. І сонце гріло, не пекло! 6. Не вмирає душа
наша, не вмирає воля!
При зміні слова тече - витікає перед наступним складом із суфіксом -а- (ви-ті-ка-є) відбувається чергування в - і.
При зміні слів летять -прилітає, пекло - випікати перед наступним складом із суфіксом -а- (при-лі-та-є, ви-пі-ка-є) відбувається чергування е -і.
При зміні слів втерти -втирає, вмерти - вмирає після сумнівного голосного стоїть склад, який починається з -р- і містить наголошений суфікс -а-(вти-ра-є, вми-ра-є), тому відбувається чергування е-и.