українська мова Єрмоленко гдз

Вправа 345

Умова:

1. Прочитайте й розподіліть подані слова у відповідні колонки. Заповніть у зошиті таблицю за зразком.
Ш..лом, бдж..ла, ч..тири, четвертий, ш..рш..нь, оженитися, ч..рнота, ж..рдина, ж..ржина, пі..стий, дж..рело, пі..стиденка.
2. Уведіть виділені слова в складне речення й запишіть його. Підкресліть головні члени речення.

 

ГДЗ відповідь:

345