українська мова 5 клас

Вправа 358

Умова:

1. До кожного слова доберіть і запишіть пару з чергуванням приголосного за зразком. Звуки, що чергуються, підкресліть.
Берег, гладити, їздити, казати, кликати, птах, пух, сидіти, скакати, увага.
2. Складіть усну розповідь про лісову прогулянку, використовуючи подані слова.

 

ГДЗ відповідь:

358