ГДЗ українська мова Єрмоленко

Вправа 366

Умова:

1. Спишіть текст, ставлячи слова в дужках у потрібній формі. Назвіть орфограму «Чергування приголосних».
Дорога була слизька, і сани йшли в затоки. На обидва боки від (дорозі), скільки скинеш (очі), розстелилось поле, вкрите снігом, мов білою (скатерці). Василько не (постережу), що коні звернули з (дорозі) і (побіжать) праворуч. Трісь! Щось (тріщати) в санях, і Василько дав сторчака в сніг. Підвівся, (підбіжу) до саней. (Запобіжу) лихові не (могти) було. Хлопець (випряжу) коні, сів верхи і поїхав назад по (дорога). Він (заблуджусь), (заплачу). Василькові згадалась ясна батькова хата. Батько та дві (сестричці) (сиджу) за столом, мати подає вечерю (За М. Коцюбинським).
2. Підкресліть однорідні члени речення.

 

ГДЗ відповідь:

366