українська мова Єрмоленко ГДЗ

Вправа 367

Умова:

Прочитайте і запишіть назву казки, яка так починається. Спишіть, добираючи з дужок потрібну букву.
Жив на світі один лихий троль. Якось він був (у, в) дуже доброму гуморі, бо зробив собі дзеркало. Це дзеркало мало надзвичайну властивість - (у, в)се добре й прекрасне здавалося (у, в) ньому гидким, а (у, в)се бридке й погане виглядало прекрасним (За Г. К. Андерсеном).
2. Обґрунтуйте чергування. Запишіть фонетичною транскрипцією виділене слово.

 

ГДЗ відповідь:

«Снігова Королева» Ганса Крістіана Андерсена.
1. Жив на світі один лихий троль. Якось він був у дуже доброму гуморі, бо зробив собі дзеркало. Це дзеркало мало надзвичайну властивість - усе добре й прекрасне здавалося в ньому гидким, а все бридке й погане виглядало прекрасним.
2. Був у дуже (попереднє слово закінчується на приголосний); усе (попереднє слово закінчується на приголосний); а все бридке (попереднє слово закінчується на голосний); здавалося в ньому (попереднє слово закінчується на голосний).

367