українська мова 5 клас

Вправа 380

Умова:

Перепишіть речення. На місці крапок, де потрібно, вставте м'який знак.
1. Гриц.. завбіл.-іпки із мізинец.. , але справж..ній колядинец.. . Колядує, як годиться: «Коляд-коляд-коляд..ниця!» (Д. Білоус). 2. Прийшла осін.. смутна, прийшла зима л.лота, а сосон..ці байдуже! (Олена Пчілка).
3. Низ..ко, низ..ко я зігнувс. і ще нижче скинув шапку. Зайчик весело всміхнувс.. і подав сірен..ку лапку (О. Олесь).
4. Цілий міх гостин..ців нашій господин..ці (Є. Гуцало).

 

ГДЗ відповідь:

1. Гриць завбільшки із мізинець, але справжній колядинець. Колядує, як годиться: « Кол яд - коляд - колядниця». 2. Прийшла осінь смутна, прийшла зима люта, а сосонці байдуже! 3. Низько, низько я зігнувсь, і ще нижче скинув шапку. Зайчик весело всміхнувсь і подав сіреньку лапку. 4. Цілий міх гостинців нашій господиньці.