українська мова 5 клас

Вправа 385

Умова:

Прочитайте слова. Визначте кількість звуків і букв у кожному з них. Поясніть правило написання сполучень йо, ьо.
Район, павільйон, льон, підйом, льотчик.

 

ГДЗ відповідь:

Район (5 б., 5 зв.); павільйон (9 б., 8 зв.); льон (4 б., З зв.); підйом {6 б., 6 зв.); льотчик [л'оч:иек] (7 б., 5 зв.).