українська мова 5 клас ГДЗ

Вправа 395

Умова:

Спишіть текст. Підкресліть слова, у яких букви я, ю, є позначають два звуки.
Здавна існував звичай: від'їжджаючи в далекі краї, брати із собою грудочку рідної землі. У такий спосіб люди прагнули зберегти зв'язок із могутньою силою, що породила й благословила їх на життя.
Люди ставилися до землі, як до живої істоти, що відчуває і ласку, і біль. Влучно відтворив народні уявлення про землю український письменник Борис Грінченко: «Земля жива, - вона все чує і знає. Як люди гарні до неї, вона радіє і пособляє їм, а як - ні, то плаче й гнівається. Гнівається того, що її не шанують. Вона - наша мати, вона свята!» (За Г. Тарасенко).

 

ГДЗ відповідь:

395