українська мова 5 клас

Вправа 410

Умова:

Утворіть за допомогою префіксів прикметники, у яких приголосні подвоюються, за зразком.
Зразок. Без + зуб --> беззубий.
Закон, зброя, звук, земля, зміст.

 

ГДЗ відповідь:

Без + закон --> беззаконний;
без + зброя --> беззбройний;
без + звук --> беззвучний;
без + земля --> безземельний;
без + зміст --> беззмістовний.