українська мова 5 клас Єрмоленко гдз решебник

Вправа 416

Умова:

Складіть і запишіть три речення зі словами-відгадками кросворда. 1 Слова іншомовного походження запишіть із можливими переносами.

 

ГДЗ відповідь:

1. 1. Мені дуже подобається оповідання Дж. Даррела «Балакучі квіти». 2. Мені подобається читати твори Чарльза Діккенса.
3. Гаррі Поттер - мій улюблений літературний герой.
2. Дар-ре-ла (Да-рре-ла), Чар-льза (Ча-рльза), Дік-кен-са (Ді-кке-нса), Гар-pi (Га-ррі), Пот-тер (По-ттер).