Єрмоленко решебник українська мова гдз 5 клас

Вправа 430

Умова:

Виконайте тестові завдання.
1. Фонетика вивчає
А звуки мови
Б слова як частини мови
В будову слова
2. Орфографія вивчає
А написання слів
Б правила вживання розділових знаків
В правила літературної вимови
3. Український алфавіт нараховує
А 31 букву
Б 32 букви
В 33 букви
4. У слові ґедзь
А 3 звуки
Б 5 звуків
В 4 звуки
5. Неправильно наголошене слово в рядку
А швидкий
Б подруга
В келих
6. Помилка в переносі слова в рядку
А олі-я
Б пра-пор
В бур'-ян
7. Сполучник і неправильно вжито в рядку
А Архімед і Галілей
Б Степан і Богдан
В Віра і Олена
8. Слово, у якому відбувається подвоєння, у рядку
А повіс(т)ю
Б молодіс(т)ю
В розкі(ш)ю
9. Подвоєння НЕ відбувається в слові, що в рядку
А незліче(н)ний
Б стара(н)ий
В здійснен(н)ість
10. Слово іншомовного походження, яке пишеться з и, у рядку
А жур(і, и)
Б ф(і, и)алка
В Братв(і, и)слава
11. Слово з буквосполучениям йо в рядку
А с. год ні
Б бад..рість
В під..м
12. Дієслово, у якому пишеться ь, у рядку
А смієш..ся
Б дивишься
В будуєтеся
13. Дієслово, у якому а чергується з о при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, у рядку
А заважати
Б катати
В казати
14. Слово, у якому є НЕ чергується з і при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, у рядку
А восени Б село В верх
15. Слово, у якому о чергується з і при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, у рядку
А город
Б шовк
В дорога

 

ГДЗ відповідь:

1. Фонетика вивчає: А звуки мови.
2. Орфографія вивчає: А написання слів.
3. Український алфавіт нараховує: В 33 букви.
4. У слові ґедзь: А 3 звуки.
5. Неправильно наголошене слово в рядку: Б подруга.
6. Помилка в переносі слова в рядку: А олі-я.
7. Сполучник і неправильно вжито в рядку: В Віра і Олена.
8. Слово, у якому відбувається подвоєння, у рядку: В розкі(ш)ю.
9. Подвоєння НЕ відбувається в слові, що в рядку: А незлїче(н)ий.
10. Слово іншомовного походження, яке пишеться з и, у рядку: В Братислава.
11. Слово з буквосполученням йо в рядку: В під..м.
12. Дієслово, у якому пишеться ь, у рядку: В будуєтеся.
13. Дієслово, у якому а чергується з о при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, у рядку: Б катати.
14. Слово, у якому є НЕ чергується з і при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, у рядку: В верх.
15. Слово, у якому о чергується з і при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, у рядку: В дорога.
16. При відмінюванні слова Київ чергуються звуки: А [і] - [е].
17. Якщо вжити слово нога в М. в., то звук [г] чергується зі звуком: Б [з'].
18. Із м'яким знаком (ь) пишеться форма слова: Б на лял..ці.
19. Слово з орфограмою «Подовження приголосних» у рядку: А волос, я.