українська мова Єрмоленко ГДЗ

Вправа 445

Умова:

1. Прочитайте уривок з народної пісні.
їдь, Наталю, з нами.
Лучче буде, як у мами.
В нас гори золотії,
В нас трави шовковії,
В нас ріки медовії.
У них гори кам'янії,
У них трави зеленії,
У них ріки водянії.
2. Випишіть словосполучення з іменниками гори, трави, ріки. Поясніть вживання прикметників у переносному значенні.
3. Розгляньте репродукцію картини (с. 179). Доберіть за нею слова, які можна вжити в переносному значенні. Визначте, до якої частини мови належить кожне з них.

 

ГДЗ відповідь:

2. Гори золоти, гори кам'янії; трави шовковії, трави зеленії; ріки медовії, ріки водянії.
Переносне значення: гори золотії, трави шовковії, ріки медовії.
Пряме значення: гори кам'янії, трави зеленії, ріки водянії.