Єрмоленко українська мова 5 клас

Вправа 493

Умова:

1. Прочитайте текст. Випишіть виділені слова. Користуючись словниками, з'ясуйте, з якої мови ці слова запозичено в українську мову.
Першим запорозьким кошовим отаманом був Дмитро Вишне-вецький, відомий як Байда. Він походив з роду давніх українських князів із Волині, з містечка Вишнівця. Імовірно, саме під його проводом у 1556 році на острові Мала Хортиця козаки збудували свою головну фортецю - Запорозьку Січ.
Дмитро Вишневецький не хотів підкорятися ні польському королеві, ні турецькому султанові, ні московському цареві, ні кримському ханові. Йому доводилося бути дипломатом, щоб відстоювати інтереси України. Документи турецьких архівів свідчать про походи українських козаків на турецьку фортецю Азов у XVI столітті на чолі з Випіневець-ким. Його називали найбільшим ворогом Отаманської імперії. 1563 року, коли Вишневецький із чотирьохтисячною армією козаків був у поході, його захопили в полон і відправили в Стамбул на страту.
У народній пісні «Про Байду» оспівано вірність Україні та стійкість легендарного козацького ватажка Дмитра Випіневецького (Із журналу).
2. Спишіть текст, вставляючи замість крапок потрібні слова з довідки. Що об'єднує ці слова?
Вишневецький палацовий комплекс - пам'ятка ... XVI-XVIII століть. Він розташований на крутому березі річки Горинь. Площа ... становить одинадцять з половиною .... Складається з палацу Випіневецьких, Вознесенської церкви та палацового парку. Це один з найкращих палацових ... в Україні. Його часто називають Волинським .... У 2005 році комплекс отримав ... пам'ятки національного значення (Із журналу).
Довідка: архітектура, резиденція, гектар, ансамбль, Версаль, статус.

 

ГДЗ відповідь:

1. Фортеця - укріплене житло феодала доби середньовіччя», «місце, де стояв замок; руїни замку. Запозичення з польської мови. Дипломат - службова особа, що займається дипломатією, працівник дипломатичної установи. Запозичення з французької мови. Документ- 1) діловий папір, що підтверджує будь-який факт або право на щось; складений відповідно до вимог закону акт, що посвідчує факти, які мають юридичне значення; 2) офіційне посвідчення особи; 3) історично-вірогідні письмові джерела. Запозичення з латинської мови. Інтереси - тут: те, що становить благо кого-небудь, чого-небудь, служить на користь комусь, чогось; потреби. Походить з латини; запозичене через польську або російську. Архів - 1) установа, в якій зберігаються старовинні пам'ятки, рукописи і документи; 2) відділ установи, підприємства, де збирають, упорядковують і зберігають документальні матеріали; 3) сукупність листів, рукописів, знімків тощо, які стосуються діяльності певної установи або особи. Запозичення з латини. Імперія - 1) назва монархічної, здебільшого великої держави, очолюваної імператором; 2) назва великих капіталістичних держав, що, як правило, мали колоніальні володіння (напр., колишня Британська імперія); 3) перен. країна, для якої характерна імперська політика; 4) перен. велика монополія. Походить від латинського слова ітрегіит влада, панування. Армія - 1) сукупність усіх сухопутних, морських і повітряних збройних сил держави; 2) діюча армія - частина збройних сил держави, що перебуває на фронті; 3) найвище військове з'єднання з кількох корпусів або дивізій; 4) перен. велика маса людей, об'єднаних спільною справою, наділених однаковими ознаками. Походить з латини, запозичене через французьку. 2. Вишневецький палацовий комплекс - пам'ятка архітектури XVI-XVin століть. Він розташований на крутому березі річки Горинь. Площа резиденції становить одинадцять з половиною гектарів. Складається з палацу Вишневецьких, Вознесенської церкви та палацового парку. Це один з найкращих палацових ансамблів в Україні. Його часто називають Волинським Версалем. У 2005 році комплекс отримав статус пам'ятки національного значення. Ці слова належать до запозиченої лексики.