українська мова Єрмоленко ГДЗ

Вправа 520

Умова:

1. Спишіть вірш. Підкресліть слово з префіксом з-. Поясніть вживання цього префікса.
Хмарі
То не хмара,
а дірява парасоля:
сама змокла,
ще й мене
до нитки намочила.
2. Поясніть виділений вислів.
Бачив я, бачив,
як несе вона
на плечах
малі хмарята.
І. Калинець

 

ГДЗ відповідь:

1. Хмари
То не хмара, а дірява парасоля: сама змокла, ще й мене до ниточки намочила. Бачив я, бачив, як несе вона на плечах малі хмарята.
У слові змокла пишемо префікс з- тому, що за ним стоїть літера м.
(Префікс з- пишемо перед усіма буквами, крім к, п, т, ф, х).
2. До нитки намочила — наскрізь, повністю.