українська мова 5 клас ГДЗ

(підручник за новою програмою 2018 року)

Вправа 96

96

Умова:


Відповідь:

96


(стара версія 2013)Вправа 96

Умова:

Виконайте тестові завдання.
1. У якому рядку всі слова - іменники?
А рух, завдання, бігати
Б дія, молодий, життя
В звертання, сміливість, читання
2. У якому рядку всі іменники належать до назв неістот?
А птах, листя, вітер
Б книжка, хата, осінь
В яблука, груші, садівник
3. На які групи поділяються всі частини мови?
А самостійні та службові частини мови
Б головні та другорядні частини мови
В самостійні та службові частини мови, вигук
4. У якому рядку перераховано всі службові частини мови?
А іменник, сполучник, прикметник
Б сполучник, прийменник, частка
В займенник, частка, сполучник
5. Закінчіть речення.
Прикметник - це самостійна частина мови, яка...
А виражає ознаку предмета та відповідає на питання
який? яка? яке? які?
Б виражає предмет і відповідає на питання хто? що?
В виражає ознаку та відповідає на питання як? де? куди?
6. Замість яких частин мови вживаються займенники?
А дієслів
Б сполучників
В іменників
7. На які питання відповідають числівники?
А який? яка? яке? які?
Б хто? що?
В скільки? котрий?
8. У якому рядку всі слова - числівники?
А другий, два, двоє
Б двійка, подвоїти, одна друга
В по-друге, двокімнатна
9. У якому рядку всі слова з часткою не пишуться окремо?
А не/волити, не/дописати, не/погодитися
Б не/навидіти, не/сказати, не/доробити
В не/знайти, не/привітатися, не/боятися
10. У якому рядку всі слова - прислівники?
А тиша, тихий, голос
Б голосити, голосний, голосно
В тихо, весело, голосно
11. У якому рядку всі слова - прийменники?
А біля, в, під, біль
Б для, доля, Оля
В під, перед, на
12. У якому рядку всі слова - сполучники?
А від, до, за
Б і, а, та
В я, ми, він

 

ГДЗ відповідь:

1. У якому рядку всі слова - іменники? В звертання, сміливість, читання. 2. У якому рядку всі іменники належать до назв неістот? Б книжка, хата, осінь. 3. На які групи поділяються всі частини мови? В самостійні та службові частини мови, вигук. 4. У якому рядку перераховано всі службові частини мови? Б сполучник, прийменник, частка. 5. Закінчіть речення. Прикметник - це самостійна частина мови, яка... А виражає ознаку предмета та відповідаєш питання який? яка? яке? які? 6. Замість яких частин мови вживаються займенники? В іменників. 7. На які питання відповідають числівники? В скільки? котрий? 8. У якому рядку всі слова - числівники? А другий, два, двоє. 9. У якому рядку всі слова з часткою не пишуться окремо? В не/знайти, не/привітатися, не/боятися. 10. У якому рядку всі слова - прислівники? В тихо, весело, голосно. 11. У якому рядку всі слова - прийменники? В під, перед, на. 12. У якому рядку всі слова - сполучники? Б і, а, та.