українська мова 5 клас

(новий підручник за програмою 2018)

Вправа 108

Умова:

108Відповідь:

108
(стара версія 2013)


Номер 108

Умова:

Прочитайте висловлювання різних стилів. У якій галузі життя можливе кожне з висловлювань, хто є можливим адресатом, яка мета спілкування?
Науковий стиль
Мова - система звукових знаків. Виконує важливі комунікативні, пізнавальні, оцінні функції. У процесі мовленнєвого самоздійснення постає у вигляді текстів. Мовні одиниці (фонеми, морфеми, лексеми, словосполучення, речення та ін.) та відношення між ними витворюють складну структуру мовної системи.
Зі словника.
Офіційно-діловий стиль Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
Конституція України.
Художній стиль
Як нема без зірок небозводу, Як блакиті без неба нема, Так і мови нема без народу І народу без мови нема. Для народу свойого велика Кожна з мов, як творіння вінець. Люд без мови - то глина безлика, Без'язика отара овець.
В. Забаштанський.
Публіцистичний стиль
Якщо в минулому українська мова часом трактувалася переважно як мова селянська, більше побутова, така, якій багато чого бракувало, не вистачало засобів, скажімо, для викладу складних понять, то хто зважився б, не бувши невігласом, щось подібне сказати сьогодні? Багатство мови фіксує сьогодні 11-томний Словник української мови.
З журналу. Церковний стиль
А тепер, брати, коли я прийду до вас і почну говорити незнайомою мовою, то яка вам користь із того? Так і ви, коли промовлятимуть слова незрозумілої мови, то як зрозуміють, що ви говорите? Ви говоритимете на вітер. І коли я не розумію значення слів, то я буду для того, хто говорить, чужинцем, а той, хто говорить, буде чужинцем мені.
З Біблії.
Розмовний стиль
- А який урок, ти, Галинко, любиш найбільше?
- Літературу люблю. Історію. І мову також.
- А який усе-таки більше?
- Люблю читати. А який урок більше люблю, не замислювалася. Побіжу, бо дома книжка цікавуща...
З розмови.

 

ГДЗ відповідь:

nemae