українська мова 5 клас гдз

Номер 114

Умова:

Перепишіть. У кожному реченні визначте й підкресліть граматичну основу. Які з речень складаються тільки з головних членів? Які, крім головних, мають інші члени речення?
1. Дощ відшумів. Запахла м'ята. Садок засмучений ожив (В. Черепков). 2. Із дерев злетіло листя. Наступає листопад
(Н. Забіла). 3. Мовчать птахи. Скімлить осінній вітер без слів (І. Яремчук). 4. Кінчалась осінь. Сіялись сніги (Є. Маланюк).

Перевірте наголошення виділеного слова. Яким словником ви скористаєтесь?
Яким словом можна замінити слово скімлити? Звіртеся за Тлумачним словничком.

 

ГДЗ відповідь:

114