Глазова українська мова 5 клас

Номер 118

Умова:

Перепишіть. Визначте й підкресліть у кожному реченні головні члени речення та додатки.
1. В орлят повиростали крила (Г. Бойко). 2. Зозуля Горлиці жалілась (Л. Глібов). 3. Гора підперезалася залізницею (В. Жовнарук). 4. На зорі задививсь хлопчина (Б.І.Антонич). 5. Мене ліси здоров'ям напували (В. Симоненко). 6. Люби природу не для себе! Люби для неї (М. Рильський). 7. Безсмертників пучечок я нарвав (Д.Луценко).
Визначте, якою частиною мови виражено кожен із додатків.

 

ГДЗ відповідь:

118