Глазова українська мова 5 клас

(новий підручник за програмою 2018)

Вправа 121

Умова:

121Відповідь:

121
(стара версія 2013)


Номер 121

Умова:

Перепишіть. У кожному реченні підкресліть головні члени речен ня та додатки. З'ясуйте, якою частиною мови виражено кожен дода ток. Після кожного додатка позначте в дужках її відмінок і число.
Бабуся рятувала хворих від недуг. Свої знання вона перейняла від своєї баби. Тепер бабуся передавала їх онучці.
Оксанка зав'язувала бабусі очі. Потім брала жмут висушених лікарських рослин. Бабуся торкалася стебелець і листочків. Потім вона називала рослину. Далі розповідала Оксанці про приготування ліків.
За С. і А. Руденками.
З'ясуйте наголошення прикметника у словосполученні лікарські рослини. Які ви знаєте лікарські рослини? Які з них збирали? Складіть про це 2-3 речення та запишіть їх. Визначте в записаних реченнях додатки.

 

ГДЗ відповідь:

121 1

121 2