ГДЗ українська мова Глазова

Номер 141

Умова:

Прочитайте речення. Визначте однорідні члени речення. Які з них поєднані між собою інтонацією переліку, а які - інтонацією протиставлення? Які поєднано лише інтонацією без сполучників?
1. Пам'ятай, не забувай батьківську стежину. Прикрашай, шануй, люби дім свій, Батьківщину (В. Гринько). 2. Козаки цінували не тільки силу, а й жарти (Л. Масенко). 3. Не золото тут я збираю, а щирі слова (М. Тарновський). 4. Людина починається з душі. її красу формує світле слово, думки, книжки чудові і розмови (Л. Коваленко).
Які розділові знаки ставлять між однорідними членами речення? Уявіть, що вам запропонували розробити листівку-запрошення до України. Що б ви на ній зобразили? Розкажіть. У розповіді вживайте речення з однорідними членами речення.

 

ГДЗ відповідь:

141