українська мова Глазова ГДЗ

(новий підручник за програмою 2018)

Вправа 142

Умова:

142Відповідь:

142
(стара версія 2013)


Номер 142

Умова:

Перепишіть речення. Однорідні члени речення підкресліть. Як вони поєднуються між собою? Поясніть уживання розділових знаків.
1. Реве та стогне Дніпр широкий (Т. Шевченко). 2. Шумить Дніпро, сивіє, чорніє, плескає в береги (Марко Вовчок). 3. Синіли і ревіли темнокосі хвилі (М. Рильський). 4. Під човном клекотіло, шуміло, вирувало (М. Коцюбинський). 5. Виють і плещуть, б'ють і ревуть дніпрові пороги (Б. Грінченко). 6. Дніпр клекоче, стогне, плаче, гриву сірую трясе (А. Метлинський).
Як ви гадаєте, чому в реченнях про Дніпро ужито переважно однорідні присудки? Поясніть.
Складіть три речення про Дніпро з:
1) однорідними підметами; 2) однорідними додатками; 3) однорідними означеннями.

 

ГДЗ відповідь:

142