українська мова 5 клас

(новий підручник за програмою 2018)

Вправа 15

15

Умова:


Відповідь:

15


(стара версія 2013)Номер 15

Умова:

Перепишіть, подані в дужках іменники ставлячи в потрібній формі. Що змінюється в іменниках?
1. Велика вереснева тиша стоїть над (земля) (М. Стельмах).
2. Небо осені безкрає сумно дивиться в (ріка) (П. Перебийніс).
3. А маслючків брунатні карапузики з (дощі) в шахи грають у (трава) (Л. Костенко). 4. Так негадано ця осінь закурликала над (степ) (Б. Олійник). 5. Спинилася осінь на (ґанок) високому, кленовим (перо) пише (пісня) нову (Я. Матюх).
- Скільки є відмінків? Назвіть їх. Визначте відмінки й число всіх ужитих у реченнях іменників.
Як ви розумієте вислови «небо дивиться в ріку» та «осінь закурликала»? Чи можуть насправді гриби грати в шахи із дощами? Як ви уявляєте собі таку картину? Змалюйте її словами.
- Поясніть написання виділених слів.

 

ГДЗ відповідь:

015