українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 171

Умова:

Прочитайте речення, дотримуючи правильної інтонації. Визначте місце звертання в кожному з речень. Укажіть звертання непоширені та поширені. Визначте звертання однорідні та повторювані.
1. Вишийте, мамо, сорочку кольором неба й степів! (3. Гарник). 2. Любий тату! Нагадайте дідові пісні. Любий тату, запрягайте коника мені. Я від хати і до хати буду тих пісень співати (О. Кононен-ко). 3. Не розгубися, синку, у дорозі! (І. Калениченко). 4. Одягніть вишиванку, моя доне і сину, щоб красою зігріти нашу рідну країну (Л. Любарська). 5. Добридень вам, дідусю та бабусю! (П. Перебийте). 6. Сонце, сонце, освітлюй тіні! (Л. Костенко).
Якою частиною мови виражені звертання? У формі якого відмінка?
Зверніть увагу на розділові знаки при звертаннях.

 

ГДЗ відповідь:

Вишийте, мамо (непошир. зв.), сорочку кольором неба й степів! Любий тату! (пошир, зв.). Нагадайте дідові пісні. Любий тату (пошир, зв.), запрягайте коника мені. Я від хати і до хати буду тих пісень співати. Не розгубися, синку (не пошир, зв.), у дорозі! Одягніть вишиванку, моя доне і сину (пошир, однорід. зв.), щоб красою зігріти нашу рідну країну. Добридень вам, дідусю та бабусю! (не пошир, однорід. зв.). Сонце, сонце, освітлюй тіні! (повтор, зв.).