Глазова решебник українська мова гдз 5 клас

Номер 205

Умова:

У вказаній послідовності зробіть синтаксичний розбір поданих складних речень (усно та письмово).
1. Визначте вид речення за метою висловлювання.
2. Визначте вид речення за інтонацією.
3. Укажіть прості речення в складному. Визначте граматичну основу кожного з них.
4. З'ясуйте, якими частинами мови виражені головні члени речення.
5. Визначте другорядні члени речення в кожній частині складного речення.
6. У складному реченні вкажіть прості речення, ускладнені однорідними членами речення, звертанням або вставним словом (якщо такі є).
1. Пісня до правди доводить, а правда до пісні горнеться (Народна творчість). 2. Пісню ту візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас (В. Івасюк). 3. У мене вмить заб'ється в грудях серце, коли десь наша рідна пісня розіллється (За Д. Л у цепком). 4. Вилив душу в пісні український народ, і живе мій народ у пісенному слові! (В. Василашко). 5. Допоки слово житиме в мені, тобі я даруватиму пісні, мій краю рідний (В. Мозговий).

 

ГДЗ відповідь:

205