українська мова Глазова ГДЗ

Номер 217

Умова:

Вимовте вголос подані звуки. Чи означає щось окремо взятий звук? З поданих звуків утворіть якнайбільше слів.
Вимовте ці слова.

[о], [р], [и], [а], [м], [т]
Чи залежить значення слова від порядку звуків? Свою думку підтвердіть прикладами.

 

ГДЗ відповідь:

nemae