українська мова 5 клас гдз

Номер 219

Умова:

Прочитайте вголос записані парами слова. Якими звуками вони різняться? Як вплинула заміна одного звука іншим на значення слова? Що означає кожне зі слів?
Гай - рай; дід - лід; сад - суд; жити - жати; бук - бак; качан - казан; шила - мила; гриб - грип.
Вимовте звуки, заміна яких змінила значення слів кожної пари.
Поясніть, чому людську мову називають звуковою.
Чи всяке поєднання звуків є словом? Свою думку підтвердіть прикладами.

 

ГДЗ відповідь:

nemae