Глазова українська мова 5 клас

Номер 225

Умова:

Додаючи або віднімаючи один звук на початку чи в кінці слова, утворіть інше слово. Новоутворені слова запишіть. Вимовте їх.
Курок, буква, лід, мак, башта, край, гра, їжа, міх, рука, окомір, линок, буря, кома.

 

ГДЗ відповідь:

Курок - урок, буква - буквар, лід - слід, мак - смак, башта - баштан, край, гра - грак, їжа - їжак,
міх - сміх, рука - рукав, окомір - комір, линок - млинок, буря - буряк, кома - комар.