Глазова українська мова 5 клас

Номер 238

Умова:

Подані звукописом слова запишіть буквами.
[школ'ар], [с'іл'], [йагода], [йур'ій], [йевген], [шчока], [йул'ійа], [імйа],
[нас'ін':а], [пол'іс':а], [йедн'іс'т'], [пйатниец'а], [подв'ірйа].

Поясніть у записаних словах написання великої літери.

 

ГДЗ відповідь:

238