ГДЗ українська мова Глазова

Номер 242

Умова:

Вимовте подані пари слів. Голосні чи приголосні звуки змінили звучання та значення слів кожної пари?
Марина - малина. Бук - бик. Лак - лук. Білка - гілка. Липа - лапа. Грати - брати.
Складіть речення, використавши в ньому одну з пар слів (на вибір).

 

ГДЗ відповідь:

Марка - рамка [рамка], літо - тіло [т'іло], опис - Осип [осиеп], лід - діл [д'іл].