українська мова Глазова гдз

Номер 249

Умова:

Перепишіть прислів'я, виділені слова рисками поділяючи на склади. Після кожного з цих слів укажіть у дужках кількість складів.
1. Вчення в щасті украшає, а в нещасті утішає. 2. Де є життя, там є надія. 3. Науки вода не затопить, а вогонь не спалить. 4. Змагаються не лише силою, а й умінням. 5. З пісні слова не викидають і свого не вставляють.
Укажіть у виділених словах склади відкриті та закриті.
- Поясніть написання не зі словами.
- Укажіть речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

 

ГДЗ відповідь:

1. Вчення в щасті украшає, а в нещасті у-ті-ша-є (4 зв.). 2. Де є жит-тя (2 зв.), там є на-ді-я (3 зв.).
3. Науки вода не за-то-пить (З зв.), а вогонь не спалить. 4. Змагаються не лише силою, а й у-мін-ням (3 зв.).
5. З пісні слова не ви-ки-да-ють (4 зв.) і свого не вставляють.

У-ті-ша-є (усі скл. відкр.), жит-тя (1 - закр., 2 - відкр.), на-ді-я (усі скл. відкр.),
за-то-пить (1,2- відкр., З - закр.), у-мін-ням (1 - відкр., 2, 3 - закр.), ви-ки-да-ють (1,2,3 - відкр., 4 - закр.).

Речення, ускладнені однорідними членами: 1,4,5.