українська мова 5 клас

(новий підручник за програмою 2018)

Вправа 258

258

Умова:


Відповідь:

258


(стара версія 2013)Номер 258

Умова:

Вимовте подані звукописом слова.
[барв'і нок], [ба т'ко],[олеин'а тко],[веирбй чка],[шиероч'і н'], [л иемон], [кал еин дар], [в еид м'і д'], [п'ірйачко].
Подані звукописом слова запишіть літерами.
- Назвіть слова, написання яких викликало у вас труднощі. Яке відоме вам з початкових класів правило ви застосували, щоб написати ці слова правильно?
- Написання яких слів неможливо перевірити наголосом? За яким словником можна з'ясувати їхнє написання?

 

ГДЗ відповідь:

Барвінок, батько, оленятко, вербичка, широчінь, лимон, календар, ведмідь, пір'ячко.