ГДЗ домашня українська мова 5 клас Глазова гдз

Номер 261

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери та знімаючи риски.
1. Треба находиться, щоб з криниці води напит..ся. 2. Свого гнізда не/цурайся. 3. Де ластівка не/літає, а в..сною до/дому в..ртає. 4. Як не/зна..ш броду, не/ліз., у воду. 5. По/своєму ліжку простягай ніжку.
Пригадайте й розкажіть орфографічні правила, які пояснюють написання уставлених літер.
Які орфографічні правила пояснюють написання в поданих реченнях слів разом чи окремо? Сформулюйте ці правила.
У чому полягає різниця між орфограмами буквеними та небуквеними? Поясніть.
Роздивіться подану на форзаці підручника таблицю «Перелік основних орфограм». Прочитайте назви двох-трьох буквених орфограм.
Поясніть: навіщо потрібно знати орфографічні правила? К Як ви розумієте поняття комп'ютерна грамотність? Поясніть.

 

ГДЗ відповідь:

1. Треба нахилиться, щоб з криниці води напиться. 2. Свого гнізда не цурайся. 3. Де ластівка не літає, а весною додому вертає. 4. Як не знаєш броду, не лізь у воду. 5. По своєму ліжку простягай ніжку.