Глазова українська мова 5 клас

(новий підручник за програмою 2018)

Вправа 27

27

Умова:


Відповідь:

Для самостійного виконання


(стара версія 2013)Номер 27

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Закінчення прикметників виділіть рамкою. Від чого залежить рід, відмінок та число прикметника у словосполученні?
Щир., слово, у щир., й душі; мудр..ми прислів'ями; мудр..йприказці; за широк..ми полями; за дрімуч..ми лісами; на широк..й дорозі; у глибокий річці; глибокими морями.
- 3 двома словосполученнями (на вибір) усно складіть речення.

 

ГДЗ відповідь:

Щире слово, у щирій душі; мудрими прислів'ями; мудрій приказці; за широкими полями; за дрімучими лісами; на широкій дорозі; у глибокий річці; глибокими морями.