українська мова Глазова гдз

(новий підручник за програмою 2018)

Вправа 270

270

Умова:


Відповідь:

270


(стара версія 2013)Номер 270

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
1. Мов кр..ло л..бедине, тиха муз..ка лине (Д. Луценко). 2. Журавель край поля стер..же кр..ницю, не здійметься вгору, не махне кр..лом. Колосом додолу хил..ться пшениця, слухає розмову вітру з джер..лом (В. Раєвський). 3. Одгр..міла гроза, теплий дощ одпіумів, одцвіли бл..скавиці кр..латі (В. Сосюра). 4. Зробив з мухи два к..жухи. 5. Р..зумна д..тина в батьковій св..тині. 6. Від людського поговору не запнешся пел..ною (Народна творчість).
Позначте в словах орфограми «букви є, и, що позначають сумнівні нена-голошені голосні», «буква є в сполученнях -ере-,
-еле-» та «буква и в сполученнях -ри-, -ли-».

Укажіть слова, написання яких потрібно перевірити за орфографічним словником. Зробіть це.

 

ГДЗ відповідь:

270