Глазова українська мова 5 клас

(новий підручник за програмою 2018)

Вправа 271

271

Умова:


Відповідь:

271


(стара версія 2013)Номер 271

Умова:

Перепишіть слова, уставляючи пропущені літери. Написання слів перевірте за орфографічним словником.
Г..рой, ч.ліурний, м..лькати, м..нати, п..нал, ч..кати, п..рій, коч..рга, ц..буля, керувати, л..ман, м..тро, д..таль, в..лос..пед, тр..мтіти, ч..брець, печ..ніг, тр..вожний, м..тушня.
3 виділеними словами складіть речення. За потреби з'ясуйте їхнє значення за тлумачним словничком.

 

ГДЗ відповідь:

Герой, чепурний, мелькати, минати, пенал, чекати, пирій, кочерга, цибуля, керувати, лиман, метро, деталь, велосипед, тремтіти, чебрець, печеніг, тривожний, метушня. Герої не вмирають, пам'ять про них буде жити вічно. Дніпро впадає у Дніпровсько-Бузький лиман Чорного моря. Сотник Іван був хлопець гарний, чисто виголений, чепурний.