українська мова 5 клас

(новий підручник за програмою 2018)

Вправа 273

273

Умова:


Відповідь:

273


(стара версія 2013)Номер 273

Умова:

Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставте дібрані з довідки та поставлені в потрібній формі слова. Розставте пропущені розділові знаки.
1. Зернина ... береже. 2. Ворону хоч ... годуй а все буде чорна. 3. Не криши два ... до борщу бо переборщиш. 4. Ложкою годує а... очі виколює. 5. Черепаха повзе пустелею і бурчить Нащо стільки піску насипали Чи тут у них ...?
Довідка. Мішок. Гриб. Пиріг. Черепок. Ожеледь.
Позначте в словах орфограми «букви є, и, що позначають сумнівні нена-голошені голосні», «буква є в сполученнях -ере-, -еле-» та «буква и в сполученні -ри-, -ли-». Укажіть речення з прямою мовою, поясніть у ньому розділові знаки.

 

ГДЗ відповідь:

273