Глазова українська мова 5 клас ГДЗ

(новий підручник за програмою 2018)

Вправа 274

274

Умова:


Відповідь:

274


(стара версія 2013)Номер 274

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Позначте в словах орфограми «букви є, и, що позначають сумнівні ненаголошені голосні», «буква є в сполученнях -ере-, -еле-» і «буква и в сполученнях -ри-, -ли-».
1. П..шаюсь родом і своїм народом, бо це — ж..ття моє, моя пр..рода (Л. Голота). 2. Кий, Щек, Хорив і їх с.стриця Либідь пл..вутьт..сячоліттю навздогін (І. Лобовик). 3. Ч..тала мама «Кобзаря», а потім сіла виш..вати. Впл..лась Шевченкова зоря у рушники її кр..латі (О. Данилюк). 4. Посіяла мати в своїй кол..сковій з..рнини добра і т..пла (Б. Дегтярьов). 5. Погойдує віт..р калину, гортає л..сток за л..сточком (77. Перебийніс). 6. Цілющої води я зач..рпнув з глибокої кр..ниці (П. Мовчан).
Визначте речення, ускладнені однорідними членами. Поясніть у них розділові знаки.
У двох останніх реченнях підкресліть усі члени речення.
Поясніть написання великої літери.

 

ГДЗ відповідь:

274